Informatie over de tocht van 2018


De 6e tocht der tochten per zeilboot zal naar alle waarschijnlijkheid gehouden worden in het weekend van 8-11 juni. Wij zeilen dan waar mogelijk de elfstedenroute via Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum, Leeuwarden, Sneek en IJlst om uiteindelijk weer in Heeg te eindigen. Mocht het wat betreft de windrichting handiger zijn om de tocht tegen de klok in te zeilen dan kan dat uiteraard ook. Wil je meezeilen, zorg dan dat je op tijd bij Hoora aan de start verschijnt. Wij van de organisatie adviseren dan ook om een boot van Hoora te huren.

Wat moet er mee?


Jullie zijn daar voor een groot gedeelte vrij in. De infentaris van de huurpolyvalken is bij de meeste verhuurders aardig toereikend. Wel kan het handig zijn om een paar extra peddels mee te vragen en mogelijk een extra vaarboom. Verder is het in het donker verplicht om een rondschijnend wit toplicht te voeren. Daarnaast moet er een zaklamp aan boord zijn om eventuele andere boten aan te kunnen seinen bij gevaar voor aanvaringen. Voor de veiligheid kan het handig zijn om voor iedere opvarende een zwemvest mee te nemen. Tevens kan het verstandig zijn om een reflecterend veiligheidsvest te dragen tijdens het jagen.

Eten en drinken


De organisatie zorgt niet voor eten en drinken. Jullie kunnen alles zelf mee aan boord nemen maar het is ook toegestaan om onderweg iets te kopen. Ook is het toegestaan om door mensen eten en of drinken naar de boot te brengen. Het lukt uiteraard niet overal om met een auto in de buurt van de boot te komen.

Repko Snits foar al jo sportprizen Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Warkumer ierdewurk Recreatieschap Marrekrite Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Stichting Ramon scoort tegen kanker